Otpad odloži - prirodi pomozi; Otpad preradi - prirodu nagradi
Ideja koju prezentujemo nudi održivo rješenje za upravljanje otpadom na području grada Doboja.
28.02.2023. 09:55
Ukoliko želite ocijeniti i komentarisati ovo rješenje, molimo  registrujte se  kao član/ica platforme otvorenih inovacija. Ocjene registrovanih članova/ica vrijede više nego glasovi anonimnih korisnika/ca.

Grad Doboj je naseljeno mjesto u kojem živi oko 35 000 ljudi. Svi oni, obavljajući svakodnevne aktivnosti, stvaraju značajnu količinu otpada. Po glavi stanovnika to iznosi 800 g. Ovaj otpad se u najvećoj mjeri ne sortira, te se vrši odvoz na gradsku deponiju. Od ukupne količine otpada aprokisimativno 5% se sortira i reciklira. 

Gradska deponija predstavlja poseban problem i ona je potencijalni izvor ekološke katastrofe. Nalazi se blizu ušća rijeke Spreče u Bosnu od kojeg je nizvodno jedan od vodozahvata za napajanje grada vodom. Postoji velika mogućnost da otpadne materije zagade pitku vodu.

Vozila za odvoz otpada svaki dan u noćnim satima obilaze kontejnere i prezne sve kontejnere (bez obzira da li su napunjeni do vrha), te prikupljeni otpad odvoze na deponiju. Ova vozila kreću iz reizklažnog centra i opslužuju kontejnere od najbližih ka najdaljim. Ovaj model odvoza otpada je neefikasan u smislu potrošnje goriva i amortizacije vozila. Takođe nepotrebno zagađuje vazduh izduvnim gasovima. 

Svijest građana nije dovoljno razvijena po pitanju načina odlaganja otpadom, a javna preduzeća i ustanove nisu dovoljno angažovane u procesu poboljšanja upravljanja otpadom.